تبلیغات
آذربایجان - جمشیدیان شخصیت خود را زیر سوال برد اما مسئولان ما ...
انسان هروقت به آذربایجان نگاه می کند عزت و افتخار می بیند.(مقام معظم رهبری)
تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392
نویسنده : وطنیم ایران

پیش از این توافق این بازیکن با تراکتور قطعی بود که بازم مافیا نذاشت بازیکنان خوب به تراکتور بیایند جریان جباری تکرار شد.

منبع: اختصاصی Traxtorchi.ir - Samburan: احمد جمشیدیان و یا هر بازیکن دیگری انتخاب آزادی برای تیم آینده اش دارد اما اینکه بازیکنی هواداران باشگاهی پر طرفدار و دو آتیشه را اینگونه نقره داغ نماید باید منتظر عواقب آن در مقابل هواداران تیم تیراختور نیز باشد.

اما سخن با هواداران تیراختور اینکه با بودن یا نبودن بازیکنی همچون جمشیدیان در تیم تیراختور برای تیم هیچ فرقی نخواهد کرد چرا که ما بدون جمشیدیانها هم همیشه مدعی بودیم و خواهیم بود.

آیا با ورود بازیکنانی همچون جمشیدیان که همه ی خبرگزاریها را از پیوستنش به تیراختور با خبر میکند و به یکباره سر از تیم رقیب در می آورد حتی با احتمال پیوستن این چنین بازیکن یا بازیکنانی تیراختور و هوادارانش میتوانستند در آینده به تعصب این نوع بازیکنانی در تیمی پر طرفدار همچون تیراختور اعتماد کنند؟! ما مطمئنیم که همه ی هواداران قطعا جواب خیر خواهند داد چون آنها به دنبال غیرت هستند نه بی غیرت!

آیا فکر میکنید استقلال با جذب جمشیدیان به نفر اول نقل و انتقالات بدل شد و ما از رقیبانمان عقب افتادیم؟! به نظر ما این چنین هم نیست اما ...

اما سخن با مسئولان باشگاه تیراختور است که چگونه میشود با بازیکنی که روزهاست در روی نام وی مانورها داده میشود به یکباره و در عرض تنها چند ساعت تیم رقیب مذاکراتش را انجام دهد و این بازیکن را از دست تیراختور بگیرد و قرار داد نیز امضاء کند؟!

هواداران تیراختور هم دوست دارند که مدیریت تیمشان همچون مدیران تیمهای دیگر در جذب بازیکنان سرعت عمل نشان داده و فورا قرار داد بازیکنان را ثبت نماید تا بازیکنانی که با آنها مذاکره شده توسط دلالان و مربیان دلال صفت به تیمهای دیگر نپیوندند .

تیراختور به بازیکنانی که این تیم را در جایگاه دوم میشناسند و یا بر چسب تیمهای دیگر را به سینه زده و آشکار میکنند نیازی ندارد.

چرا که تیم تیراختور وجهه خود را نباید بازیچه ی دست چنین بازیکنانی بکند و بایستی در این میان تنها به آنهایی ارزش قائل شد که واقعا در پیوسن به تیم تیراختور افتخار کنند .

به بازیکنانی هم که به تیراختور میپیوندند هشدار میدهیم که این تیم و هوادارانش قابل مقایسه با تیمهای دیگر نیستند و اگر چنانچه قصدشان تنها عشق به تیراختور و هوادارانش است به این تیم بپیوندند در غیر اینصورت بیهوده وقت خود را تلف نکرده و به دردانه های دیگری که در ذهنشان هست حتما بپیوندند که اینجا جایگاه عاشقانش است .

اگر به خود ارزشی ندهیم و در مقابل هر کس و ناکسی اینگونه تیممان را به حراج بگذاریم نباید انتظار داشته باشیم که دیگران به فکر ما باشند .آخرین مطالب
 
-------------------------------------------

مارا در گوگل محبوب کنید