تبلیغات
آذربایجان - دلم تنگ است
انسان هروقت به آذربایجان نگاه می کند عزت و افتخار می بیند.(مقام معظم رهبری)
تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1392
نویسنده : وطنیم ایران
دلم تنگ است.

http://www.traxtorchi.ir/images/newspost_images/gerye.zelzele.jpg

اختصاصی:traxtorchi.ir
وقتی در کتابها که می خواندم سرداران آذربایجان برای وطن چه خون ها که نثار نکرده اند بر خود می بالیدم .برخود می بالیدم چون یک آذربایجانی هستم چون می دانستم پدرانم چه خدمت هایی که به این آب و خاک نکرده اند.اما امروزدلگیرم،دلگیر از این همه بی محبتی، دلگیر از این همه نگاه تبعیض آمیز آن هم در کشوری که پدرانم این همه خود را فدای این کشور کردند.ولی امروز جوابشان را اینگونه می دهند.

این نگاه ها از وقتی که تیم تراکتور سازی به لیگ برتر صعود کرد بیشتر شد .چون عده ای چشم دیدن این همه تماشاگر را در استادیوم نداشتند .همیشه در اکثر استان ها مورد فحاشی قرار گرفتیم .همیشه در اکثر استان ها کتک خوردیم .همیشه در بعضی از استان ها با بنر های نژادپراستانه مواجه شدیم اما هیچ واکنشی از افردی که اسم خود را مسئول گذاشته اند ندیدیم.

اما امروز وقتی مراسم انتخاب بهترین های فوتبال را دیدم پی بردم فوتبال کثیف تر از سیاست است امروز من مینویسم فوتبال کثیف است، که هر کس به آن نزدیک میشود دچار دروغ ، تزویر و ریا می شود.آقایان که تصمیم گیرنده برترین ها بودند بازهم حق تراکتور را نادیده گرفتند ما برترین بازیکن را نخواستیم،مابرترین تیم را نخواستیم،ما حقمان را می خواستیم،حق ما برترین سرمربی بود سرمربی ای که از پرتغال آمد خود را جاویدان ساخت و رفت .نمی دانم ملاک انتخاب برترین سرمربی چه بود ولی این را می دانم سرمربی که مافیا باشد می تواند برترین مربی ایران باشد.آری تونی بلد نبود،بلد نبود، مافیا بازی را. بلد نبود به بازیکن هایش بگوید مراقب ساق های بازیکنان حریف باشید آنها بازی های حساسی دارند .اما با این حال ما عادت کردیم به این همه نژادپرستی.

بگذار اندکی در عالم مستی رک بگویم که دلم تنگ است، روزهایی که هزاران هزار تن یکجا بودیم و یک صدا . یک رنگ بودیم و بی ریا . جدا از هر قشر و سن و طبقه ای هم نفس بودیم یک فریاد . از هواداری که بی او هیچ چیز ممکن است و با او همه چیز دست یافتنی است .

اینجا می دانیم که پاسخ عشق سرخ بی عدالتی است و در بهترین شرایط ایستادن در زیر آفتاب سوزان و برف و بوران . با این حال هوادارما امسال در اواخر لیگ تسلیم شد.تسلیم عده ای که گفتند امسال در بازی های آخر استادیوم را تحریم کنیم.نمی دانستند تسلیم همان افرادی شدند که امروز باز حقشان را، جلوی چشمان خودشان خوردند.اما بعضی ها رفتند تا تیمشان در ورزشگاهی به آن بزرگی احساس تنهایی نکند.رفت کسی که پایش شکسته بود ولی باز هم با عصایش رفت چون اسمش واقعا هوادار بود چون اسمش فقط تی تی نبود دلش هم تی تی بود.اما این را هم مطمئنم اگر باز هم آن روزها را تکرار کنیم با بازیکن های لیگ یک هم می توانیم قهرمان شویم چون سرمایه تراکتور ما هواداران هستیم.

گلجک بیزیمدیر


منبع : http://www.traxtorchi.irآخرین مطالب
 
-------------------------------------------

مارا در گوگل محبوب کنید